Webové aplikace

V minulosti jsem se věnoval vývoji webových aplikací. Bohužel portfolio jsem příliš neudržoval a vytvářet ho zpětně se jeví neefektivní. Proto jen stručný výčet toho nejzajímavějšího:

Stále aktivní aplikace:

  • Herní systém pro společnost Cryptomania, s.r.o. – postaneno na WordPressu (PHP), jednoduchém JavaScriptu a Bootstrapu. Systém jsem následně udržoval a rozšiřoval (např. implementace platební brány apod.) a nakonec jsem ho předal. Cryptomania ho nadále rozvíjí a považuji ho tudíž za asi nejúspěšnější aplikaci, kterou jsem zakázkově dodal.
  • Herní systém pro hru Ode zdi ke zdi – postaveno na PHP 8, Doctrine a Latte. Záměrně jsem nepoužil celý framework Nette, protože mým záměrem je, aby hra fungovala dlouhodobě bez potřeby údržby – celý framework by výrazně zvyšoval pravděpodobnost potřeby zásahu do kódu v rámci údržby a udržení kompatibility s bezpečnými verzemi knihoven a systému.

Již neaktivní:

  • Herní systém pro soutěž N-Trophy (pro JCMM)- postaveno na WordPressu (PHP), jednoduchém JavaScriptu a Bootstrapu. Systém umožňoval hráčům registraci a odevzdávání řešení (upload vybraných typů dokumentů). Organizátorům pak umožňoval hromadné stahování řešení, zadávání hodnocení a zveřejňování výsledkové listiny.
  • Herní systém pro městskou hru Včera, dnes a zítra (registrace týmů, zvěřejňování zadání, systém vyhodnocení kódů a bodování) – PHP+Nette
  • Platební formulář pro Aniball – WordPress (PHP) + backbone.js – konfigurovatelný objednávací formulář na míru integrovaný s platební bránou.
  • Web a objednávkový systém pro italskou outdoorovou agenturu mountime.com – postaveno na WordPressu.