O mně

Práce ve Jamf Software

Aktuálně pracuji na pozici Senior Software Engineer ve firmě Jamf Software, s.r.o. (dříve Wandera CZ, s.r.o.). Zabývám se zde vývojem řešení, které má ochránit koncové uživatele mobilních zařízení před bezpečnostními hrozbami. Pomáhám především rozvíjet řešení původní firmy Wandera, které bylo založeno převážně na detekci hrozeb na síťové úrovni (na úrovni cloudové proxy nebo DNS serveru). Mým hlavním programovacím jazykem je Java spolu s frameworkem Dropwizard. Vytvářím služby v architektuře microservice. Ty spolu komunikují buď přes REST rozhraní, nebo pomocí Kafka front. Používám databáze SQL databáze Vertica a MySQL. Z noSQL databází pak MongoDB.

Dříve jsem se ve firmě zabýval se automatizací analýzy hrozeb. Mým hlavním nástrojem byl progamovací jazyk Python a k němu přidružené frameworky (Django, Pandas). Pracoval jsem nejčastěji nad databázemi PostgreSQL a Vertica.

Vývoj webových aplikací

V rámci vedlejší činnosti jsem dodával kompletní webové aplikace nebo se podílel na dodání webových aplikací na míru jako subdodavatel. V tomto ohledu jsem otevřen zajímavým výzvám se společenským přesahem.

Akademický výzkum

V minulosti jsem studoval a úspěšně dokončil doktorát na Fakultě Informatiky Masarykovy univerzity. V rámci studia jsem se intenzivně věnoval akademickému výzkumu, publikační činnosti, výuce a vedení záverečných prací. Detaily lze nahlédnout na mojí stránce absolventa. Tituly běžně používám pouze při jednání se státní sférou.

Startupy

V minulosti jsem se snažil rozvíjet vlastní podnikatelské nápady a zúčastnil jsem se akcelerátoru TechPeaks. Baví mě přemýšlet o misi organizace a přidané hodnotě pro zákazníka. Mám rád, když jsou organizace nastaveny prorůstově. Respektuji, když má někdo svoji firmu nastavenou jinak, ale mě samotného by to tak nebavilo.

Instruktoři Brno

Jsem členem spolku Instruktoři Brno a v donedávna jsem byl i v jeho vedení. Na dobrovolnické bázi pořádáme osobnostně-rozvojové akce. Snažíme se dát zážitkům na našich akcích patřičnou hloubku tak, aby si účastník odnesl něco pro sebe užitečného. Z dílny Instruktorů je i známá šifrovací hra Tmou. Některé moje autorské aktivity lze nalézt v knize Fond her 2.